Học lập trình Back End cơ bản

Back End

  • ASP.NET Core 1 |
  • Database |
  • Query Language - TSQL |
  • ASP.NET Core 2 |
  • ASP.NET Core Case Study |

Bạn muốn website của mình cho phép đặt hàng trực tuyến? Lập trình Back-End sẽ giúp xử lý việc đó, và những công việc khác như: Lưu trữ thông tin sản phẩm, tính toán chi phí, tiền hàng, tổng hợp dữ liệu, lưu file, quản lý quyền hạn. Lộ trình Back End gồm các môn học sẽ giúp bạn tự tay xây dựng một website bán hàng hoàn thiện trên nền tảng mới nhất của Microsoft: ASP.NET Core.

Đăng ký

Môn học

Ở lộ trình Back End, bạn cần hoàn thiện 5 môn học sau đây

ASP.NET core

ASP.NET Core I

Thời gian học 3 tháng

Môn học cung cấp cho bạn kiến thức nền tảng về xử lý gói tin HTTP mà trình duyệt gửi lên. Bạn sẽ được học các kỹ thuật để dựng lên một website, nhận các dữ liệu nhập từ người dùng được gửi lên máy chủ và trả về trang web tương ứng. Ngoài ra bạn sẽ biết các kiến thức về lập trình Back End: Web Server, Virtual Directory, URL Redirection, Template Engine (Razor), Mẫu thiết kế MVC.

Phát hành tháng 6/2018

DATABASE

Thời gian học 1 tháng

Ở môn ASP.NET Core I, bạn đã tạo được trang web và cho phép người dùng nhập và gửi dữ liệu lên Server. Nhưng bạn chưa biết làm thế nào để lưu dữ liệu đó? Môn học này sẽ giúp bạn xây dựng bản thiết kế dữ liệu để lưu trữ thông tin như mong muốn.

Phát hành tháng 6/2018
học database cơ bản
ngôn ngữ query

QUERY LANGUAGE - TSQL

Thời gian học 2 tháng

Bạn đã tự tay thiết kế được một cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu của nghiệp vụ mình muốn. Vậy làm cách nào có thể truy vấn được thông tin trên database bạn đã xây dựng? Câu trả lời nằm trong môn học TSQL này. Kiến thức và kỹ năng của môn học này là điều kiện tiên quyết để bạn ứng dụng làm việc với ASP.NET Core 2.

Phát hành tháng 6/2018

ASP.NET CORE II

Thời gian học 2 tháng

Ở môn học này, bạn đã hội đủ các kiến thức cần thiết từ các môn trước. Đây là lúc bạn tiến hành viết mã để lưu dữ liệu từ người dùng và hiển thị lên website như: Ghi nhận đơn đặt hàng, gửi email thông báo cho khách hàng khi xử lý đơn hàng và hoàn thiện website.

Phát hành tháng 8/2018
hình ảnh
học ASP.Net core

ASP.NET CORE CASE STUDY

Thời gian học 1 tháng

Một số tính năng rất hay được các website sử dụng và nó lặp đi lặp lại. Trong môn học này, bạn sẽ cùng CiOne xử lý các bài toán thường gặp như: Đăng nhập, Phân quyền, Gửi email, Upload file. Và triển khai ứng dụng lên Internet qua môi trường Microsoft Azure.

Phát hành tháng 9/2018

Câu hỏi thường gặp

Tư duy lập trình và biết ngôn ngữ lập trình C#, một chút kiến thức lập trình hướng đối tượng, giao thức HTTP. Vì lộ trình Back End cũng cần xây dựng giao diện, nên nếu bạn đã học xong lộ trình Web Builder sẽ làm giao diện rất đẹp. Nếu chưa học Web Builder, bạn vẫn học được Back End và sẽ dùng lại giao diện mẫu từ lộ trình.

Nếu bạn muốn xây dựng trang web cho phép lưu trữ dữ liệu, chỉnh sửa và phân tích dữ liệu thì bạn phải học lộ trình Back End. Hoặc bạn muốn website của bạn có khả năng đặt hàng và gửi email thông báo đơn hàng thì Back End là bắt buộc phải có.

Bạn sẽ làm được website có các tính năng tương tự như Tiki.vn (ở mức gần giống về mặt tính năng, vì hệ thống Tiki rất phức tạp ở phía sau).

Hoàn toàn có thể. Nếu bạn dành toàn bộ thời gian học và cố gắng hết sức hoàn thiện đồ án, bạn sẽ rút ngắn được thời gian học.

Sinh viên mới ra trường thường tìm được việc làm ở mức lương 6-8tr VNĐ cho vị trí lập trình viên. Nhưng nếu bạn học cả 3 lộ trình từ CiOne và có tư duy lập trình tốt thông qua việc chứng minh bằng sản phẩm và trả lời các câu hỏi phỏng vấn, bạn có thể tìm được mức lương hơn 10tr VNĐ. Lưu ý, kỹ năng Tiếng Anh là bắt buộc ở mức lương cao.