plearn

Đào tạo hiệu quả - Tiết kiệm chi phí

Bài toán nhân sự luôn là thách thức lớn đối với các Doanh nghiệp ngành công nghệ. Doanh nghiệp luôn cần những người đồng sự có cùng hệ giá trị, văn hóa và sứ mệnh của Công ty gắn bó trong suốt chặng đường dài. Tuy nhiên, việc tìm kiếm những người đồng sự như vậy là không hề dễ dàng và tốn kém. Chi phí cao nhưng hiệu quả mang lại không như kỳ vọng.

Thấu hiểu điều đó Chúng tôi đã cho ra đời Mô hình
CiOne Training For Business03 LỢI ÍCH
CHO DOANH NGHIỆP

đồng sự tâm huyết

Đồng sự tâm huyết

Khi đồng sự có cùng hệ giá trị cốt lõi, cùng sứ mệnh và tầm nhìn với Doanh nghiệp thì họ trở thành một đồng sự tâm huyết. Các Junior được chính Doanh nghiệp dẫn dắt trong suốt quá trình đào tạo của CiOne, họ có nhiều tiềm năng trở thành đồng sự tâm huyết.

tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm chi phí

Toàn bộ lộ trình học và hệ thống ELearning đã được chúng tôi đảm trách. Doanh nghiệp sẽ đóng vai trò đánh giá học viên và chia sẻ kinh nghiệm cũng như môi trường làm việc.

tuyển dụng hiệu quả

Tuyển dụng hiệu quả

Với mô hình này, việc tuyển dụng không còn bị giới hạn bởi địa lý và thời gian. Từ đó, Doanh nghiệp có thêm nhiều lựa chọn nhân sự phù hợp.


06 BƯỚC TUYỂN DỤNG
DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

bước 1

1. Xác định nhu cầu

Xác định nhu cầu tuyển dụng của Doanh nghiệp ( số lượng, chuyên môn...).

bước 2

2. Thi đầu vào

Tổ chức thi đầu vào
bằng hình thức thi tuyển.

bước 3

3. Đánh giá

Các bài thi được đánh giá bởi các Kỹ sư của Doanh nghiệp.

bước 4

4. Đào tạo

Học viên được đào tạo trên chính dự án của công ty. Trong quá trình đó, các Kỹ sư của Doanh nghiệp sẽ đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm.

bước 5

5. Tuyển chọn

Hoàn tất khóa học, Doanh nghiệp chọn đủ số nhân sự mình cần.

bước 6

6. Bắt đầu làm việc

Sau khi tuyển dụng, các học viên sẽ chính thức làm việc tại công ty.