Tìm hiểu về Kỹ thuật Monkey Patching trong JavaScript

Monkey Patching là một tuyệt chiêu rất lợi hại. Vậy thì nó là gì và khi nào thì ta nên sử dụng kỹ thuật này?